top of page
White Duvet
Pillows And Sheets

Regulamin pobytu

 • Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00, a kończy ostatniego dnia pobytu o 10:00.

 • Śniadanie serwowane jest w godzinach od 8:00 do 9:30

 • Obiad serwowany jest w godzinach od 13:00 do 16:00

 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00-6:00.

 • Obowiązuje całkowity zakaz organizacji jakichkolwiek imprez.

 • Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w pomieszczeniach.

 • Zabrania się używania w pomieszczeniach i na tarasie wszelkiego rodzaju kuchenek gazowych bądź elektrycznych, palników, grzejników, grilli itp, które nie są na wyposażeniu - innych niż te, które są na wyposażeniu.

 • Obiekt nie gwarantuje miejsca parkingowego na terenie posesji. 

 • Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie posesji osób niezameldowanych.

 • Najemca proszony jest przed wydaniem pomieszczenia o sprawdzenie jego stanu.

 • Po zakończeniu pobytu najemca zobowiązany jest zwrócić pomieszczenie (wraz z jego wyposażeniem) w stanie nie pogorszonym oraz usunąć wszelkie uszkodzenia na koszt własny.

 • W przypadku gdy najemca: używa pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem, dopuszcza osobiście do powstania szkody, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez innych gości, zakłóca spokój i ciszę, tym samym stając się uciążliwym dla innych gości – będzie proszony, po naprawieniu wyrządzonych szkód, o natychmiastowe opuszczenie obiektu, bez zwrotu pobranej wcześniej opłaty za pobyt.

 • Nie akceptujemy pobytu ze zwierzętami.

 • Wszelkie awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać właścicielom pod jednym ze wskazanych poniżej numerów telefonu.

 • Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

 • Przy opuszczaniu kwatery należy zakręcić wodę, wyłączyć oświetlenie oraz pozostałe urządzenia elektryczne a także zamknąć wszystkie okna i drzwi.

 • Po zakończonym grillowaniu należy dopilnować aby grill całkowicie wygasł a następnie należy go oczyścić z popiołu. Proszę nie zalewać grilla wodą.

 • Sezon grzewczy w obiekcie obowiązuje od 01.10 do 30.04

 • Rozliczenie całego kosztu pobytu następuje w dniu przyjazdu.

 • Do kwoty pobytu należy doliczyć opłatę klimatyczną w wysokości 3 zł

 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 • Niniejszy regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami. Klient zgadza się na warunki umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty całości należności gdy zadatek nie był wymagany.

bottom of page